Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 1
Năm 2021 : 139
 21/01/21  Công khai  4
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA 
 21/01/21  Công khai  4
BÁO CÁO 
 16/11/20  Công khai  21
THÔNG BÁO 
 08/06/20  Công khai  44
CÔNG KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
 21/02/20  Công khai  48
THEO THÔNG TƯ 19 :DỰ TOÁN  CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2019:
 21/02/20  Công khai  53
CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018- 2019 
 21/02/20  Công khai  53
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019- 2020 
 21/02/20  Công khai  51
CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09
 21/02/20  Công khai  46
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
 21/02/20  Công khai  53
BIÊN BẢNNiêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
Video Clip
Văn bản mới