Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Ngọc Sơn

Thôn Ngọc Thành, xã Ngọc Sơn
3.872.130
c2ngocson@bacgiang.edu.vn