Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 79
Năm 2021 : 982
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM 2021

PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /QĐ- THCS

Ngọc Sơn, ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và  người lao độn trường THCS Ngọc Sơn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGỌC SƠN

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020
của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc “Hướng dẫn
phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”;
Căn cứ Thông tư 32/TT-BGD&ĐT, ngày 15/9/2020 về việc Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và THPT có nhiều bậc học, tại Điều 11, khoản 1 về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng;

          Theo đề nghị của cán bộ phụ trách y tế học đường nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phòng, chống
dịch COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và
người lao động trường THCS Ngọc Sơn” (có quy định cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao  động  nhà trường  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Phong GD&ĐT; (B/c)

- Như Điều 3; (T/h)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hà Văn Trị

 

 

QUY ĐỊNH

Ban hành Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, giáo viênn, nhân viên, học sinh người lao động trường THCS Ngọc Sơn

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi

Nơi làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động nhà trường (sau đây gọi tắt là nhà trường).

2. Đối tượng

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động (sau đây gọi tắt là người lao động), khách đến làm việc.

- Nhân viên hành chính được giao làm công tác y tế tại tại nhà trường.

Điều 2. Yêu cầu đối với người lao động

Thực hiện đầy đủ hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

  1. Trước khi đến nơi làm việc

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân phòng chống dịch theo
khuyến cáo của Bộ Y tế, thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, đảm bảo uống đủ nước.

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc như khẩu
trang, nước uống và cốc uống dùng riêng; khăn giấy, nước súc họng…

- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đi làm, nếu có một trong các biểu
hiện sốt, ho, đau họng, mất khả năng ngửi, đau người, mệt mỏi, dấu hiệu cảm
cúm, đau ngực - khó thở… thì phải ở tại nhà và thông báo cho lãnh đạo đơn vị,  khai báo y tế tại nơi cư trú để được hướng dẫn.

- Không đến thăm người ốm tại các bệnh viện trừ trường hợp bất khả
kháng.
- Không đi đến vùng có dịch; không đến những nơi có nguy cơ cao lây
nhiễm bệnh (chốt kiểm soát, khu cách ly…) trừ khi phải thực thi nhiệm vụ.
- Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định.
- Chủ động, tự giác khai báo y tế khi có tiếp xúc với người bệnh hoặc khi
có liên quan dịch tễ đến ca bệnh, ổ dịch.

2. Trong thời gian làm việc

- Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch theo
khuyến cáo của Bộ Y tế

+ Đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi làm việc.

+ Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn
có trên 60% nồng độ cồn khi không có điều kiện rửa tay với xà phòng. Nên rửa
tay tại các thời điểm: trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau
khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

+ Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc
khăn tay để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Bỏ khăn
giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và
rửa tay ngay với xà phòng.

+ Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.

+ Nghiêm cấm hành vi khạc, nhổ không đúng nơi quy định.

- Khuyến khích làm việc, họp, giao ban bằng hình thức trực tuyến.
- Không đi đến vùng có dịch; không đến những nơi có nguy cơ cao lây
nhiễm bệnh (bệnh viện, khu cách ly…) trừ khi phải thực thi nhiệm vụ.
- Thực hiện đầy đủ các quy định, các khuyến cáo phòng chống lây nhiễm
theo quy định của Bộ Y tế.

- Trường hợp có bất kỳ một trong các triệu chứng sốt, ho, đau rát họng,
dấu hiệu cảm cúm, mất khả năng ngửi, đau ngực - khó thở,… cần báo cáo ngay
lãnh đạo đơn vị, y tế cơ quan và đơn vị y tế gần nhất để được hướng dẫn xử lý
kịp thời.

3. Sau thời gian làm việc và tại nơi cư trú

- Bản thân và gia đình thực hiện đầy đủ hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19
tại nơi cư trú theo quy định chung và yêu cầu của chính quyền địa phương.

Điều 3. Yêu cầu đối với nhà trường

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống COVID-19 của cơ quan,
phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo tổ chức thực
hiện hiệu quả.

2. Tổ chức, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống
dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Trung ương và của tỉnh.


3. Nhà trường thành lập tổ phòng chống dịch COVID-19; có Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho người/bộ phận/tổ theo dõi, giám sát sức khỏe hàng ngày đối với người lao động trong đơn vị.

4. Chỉ những người có liên quan trực tiếp mới làm việc và tiếp xúc với khách, đối tác từ bên ngoài đến làm việc tại cơ quan hạn chế tối đa người tiếp xúc và thời gian tiếp xúc.

5. Nhà trường bố trí một  lập phòng cách ly tạm thời để xử lý tình huống khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại nơi làm việc.

6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác
phòng chống dịch Covid-19

Điều 4. Yêu cầu đối với khách, đối tác đến làm việc

1. Khách, đối tác đến làm việc phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, sát
trùng tay ngay tại cổng nơi làm việc. Chủ động, tự giác thông báo tình hình sức
khỏe, các yếu tố dịch tễ có liên quan đến Covid-19.

2. Phải đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân: họ tên, địa chỉ, số điện thoại,
người và bộ phận đến làm việc để quản lý.

3. Chấp hành đầy đủ mọi nội quy, yêu cầu phòng chống dịch COVID-19
của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

4. Người đến giao dịch với mục đích cá nhân không được vào bên trong
nơi làm việc.

Điều 5. Xử lý ban đầu khi phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ mắc
bệnh COVID-19 tại nơi làm việc (bao gồm cả khách, đối tác đến làm việc)


1. Đưa ngay người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 đến khu vực
cách ly tạm thời.

2. Thông báo ngay cho cơ sở y tế/đường dây nóng thông báo dịch bệnh
COVID-19 của địa phương.

3. Động viên người nghi ngờ mắc bệnh bình tĩnh và hợp tác với cơ quan y
tế cho các bước xử lý tiếp theo.

Điều 6. Khen thưởng, kỷ luật

1. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi
làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động là cơ sở
xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật về
thi đua, khen thưởng.

2. Các cá nhân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người
lao động khách đến làm việc nếu vi phạm quy định này thì tùy theo mức độ vi
phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quy định này được thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động trong toàn tỉnh và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc  kịp thời với Ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hà Văn Trị

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới